Free cookie consent management tool by TermsFeed Policy Generator

Changeset 1717


Ignore:
Timestamp:
04/30/09 13:23:40 (15 years ago)
Author:
aleitner
Message:

JobDetails and Images for job fixed (#600)

Location:
trunk/sources/HeuristicLab.Hive.Server.Console/3.2
Files:
4 edited

Legend:

Unmodified
Added
Removed
 • trunk/sources/HeuristicLab.Hive.Server.Console/3.2/HiveServerConsole.Designer.cs

  r1711 r1717  
  138138      this.tbUserName.Size = new System.Drawing.Size(189, 20);
  139139      this.tbUserName.TabIndex = 2;
  140      // this.tbUserName.TextChanged += new System.EventHandler(this.tbUserName_TextChanged);
  141140      this.tbUserName.KeyPress += new System.Windows.Forms.KeyPressEventHandler(this.HiveServerConsole_KeyPress);
  142141      //
 • trunk/sources/HeuristicLab.Hive.Server.Console/3.2/HiveServerManagementConsole.Designer.cs

  r1657 r1717  
  2828      this.menuStrip1 = new System.Windows.Forms.MenuStrip();
  2929      this.informationToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
   30      this.refreshToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
  3031      this.closeToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
  3132      this.addToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
   
  8586      this.tcManagementConsole = new System.Windows.Forms.TabControl();
  8687      this.checkBox1 = new System.Windows.Forms.CheckBox();
  87       this.refreshToolStripMenuItem = new System.Windows.Forms.ToolStripMenuItem();
  8888      this.menuStrip1.SuspendLayout();
  8989      this.plClientDetails.SuspendLayout();
   
  130130      this.informationToolStripMenuItem.Text = "Management";
  131131      //
   132      // refreshToolStripMenuItem
   133      //
   134      this.refreshToolStripMenuItem.Name = "refreshToolStripMenuItem";
   135      this.refreshToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(123, 22);
   136      this.refreshToolStripMenuItem.Text = "Refresh";
   137      this.refreshToolStripMenuItem.Click += new System.EventHandler(this.refreshToolStripMenuItem_Click);
   138      //
  132139      // closeToolStripMenuItem
  133140      //
  134141      this.closeToolStripMenuItem.Name = "closeToolStripMenuItem";
  135       this.closeToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(152, 22);
   142      this.closeToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(123, 22);
  136143      this.closeToolStripMenuItem.Text = "Close";
  137144      this.closeToolStripMenuItem.Click += new System.EventHandler(this.Close_Click);
   
  574581      this.ilSmallImgJob.ImageStream = ((System.Windows.Forms.ImageListStreamer)(resources.GetObject("ilSmallImgJob.ImageStream")));
  575582      this.ilSmallImgJob.TransparentColor = System.Drawing.Color.Transparent;
  576       this.ilSmallImgJob.Images.SetKeyName(0, "Forward.png");
  577       this.ilSmallImgJob.Images.SetKeyName(1, "ok.png");
   583      this.ilSmallImgJob.Images.SetKeyName(0, "ok.png");
   584      this.ilSmallImgJob.Images.SetKeyName(1, "Forward.png");
  578585      this.ilSmallImgJob.Images.SetKeyName(2, "pause.png");
  579586      //
   
  677684      this.checkBox1.Text = "checkBox1";
  678685      this.checkBox1.UseVisualStyleBackColor = true;
  679       //
  680       // refreshToolStripMenuItem
  681       //
  682       this.refreshToolStripMenuItem.Name = "refreshToolStripMenuItem";
  683       this.refreshToolStripMenuItem.Size = new System.Drawing.Size(152, 22);
  684       this.refreshToolStripMenuItem.Text = "Refresh";
  685       this.refreshToolStripMenuItem.Click += new System.EventHandler(this.refreshToolStripMenuItem_Click);
  686686      //
  687687      // HiveServerManagementConsole
 • trunk/sources/HeuristicLab.Hive.Server.Console/3.2/HiveServerManagementConsole.cs

  r1657 r1717  
  395395      lvSnapshots.Enabled = true;
  396396      currentJob = jobs.List[i];
  397       pbJobControl.Image = ilLargeImgJob.Images[0];
   397      if (currentJob.State == State.offline) {
   398        pbJobControl.Image = ilLargeImgJob.Images[2];
   399      } else if (currentJob.State == State.calculating) {
   400        pbJobControl.Image = ilLargeImgJob.Images[1];
   401      } else if (currentJob.State == State.finished) {
   402        pbJobControl.Image = ilLargeImgJob.Images[0];
   403      }
  398404      lblJobName.Text = currentJob.Id.ToString();
  399405      progressJob.Value = (int)(currentJob.Percentage * 100);
   
  455461            if (state == State.finished) {
  456462              lvJobControl.Items[i].Group = jobGroup[1];
   463              lvJobControl.Items[i].ImageIndex = 0;
  457464              System.Diagnostics.Debug.WriteLine("finished");
  458465            } else if (state == State.calculating) {
  459466              lvJobControl.Items[i].Group = jobGroup[0];
   467              lvJobControl.Items[i].ImageIndex = 1;
  460468              System.Diagnostics.Debug.WriteLine("calculating");
  461469            } else if (state == State.offline) {
  462470              lvJobControl.Items[i].Group = jobGroup[2];
   471              lvJobControl.Items[i].ImageIndex = 2;
  463472              System.Diagnostics.Debug.WriteLine("offline");
  464473
   
  469478      } else if (change.ChangeType == Change.Create) {
  470479        ListViewItem lvi = new ListViewItem(
  471           change.ID.ToString(), 0, jobGroup[2]);
   480          change.ID.ToString(), 2, jobGroup[2]);
  472481        jobObjects.Add(change.ID, lvi);
  473482        lvJobControl.Items.Add(lvi);
   
  768777
  769778            found = true;
   779            bool change = false;
   780            if (job.State != jobold.State) {
   781              change = true;
   782            }
  770783            if (job.State != State.offline) {
  771784              if ((!IsEqual(job.Client, jobold.Client)) || (job.State != jobold.State)
  772785                   || (job.Percentage != jobold.Percentage)) {
  773                 changes.Add(new Changes { Types = Type.Job, ID = job.Id, ChangeType = Change.Update, Position = i });
   786                change = true;
  774787              }
  775788            } else if (job.DateCalculated != jobold.DateCalculated) {
   789              change = true;
   790            }
   791            if (change) {
  776792              changes.Add(new Changes { Types = Type.Job, ID = job.Id, ChangeType = Change.Update, Position = i });
  777793            }
 • trunk/sources/HeuristicLab.Hive.Server.Console/3.2/HiveServerManagementConsole.resx

  r1657 r1717  
  308308    <value>462, 9</value>
  309309  </metadata>
  310   <metadata name="updaterWoker.TrayLocation" type="System.Drawing.Point, System.Drawing, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a">
  311     <value>388, 41</value>
  312   </metadata>
  313310  <metadata name="contextMenuJob.TrayLocation" type="System.Drawing.Point, System.Drawing, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a">
  314311    <value>252, 44</value>
   
  350347        AQABzAH/AWYBAAL/AZkBAAL/AcwBAAJmAf8BAAFmAf8BZgEAAWYC/wEAAf8CZgEAAf8BZgH/AQAC/wFm
  351348        AQABIQEAAaUBAANfAQADdwEAA4YBAAOWAQADywEAA7IBAAPXAQAD3QEAA+MBAAPqAQAD8QEAA/gBAAHw
  352         AfsB/wEAAaQCoAEAA4ADAAH/AgAB/wMAAv8BAAH/AwAB/wEAAf8BAAL/AgAD/wMAAccLrAGhAwABbAo2
  353         ATUBoQMAAWcLTQGhEgACrALbB9UB2wHUAawBoQEAAVABNgI3AjYGNwI2AaEBAAFMAU0CWQJTBlkBUwFN
  354         AaEQAAGhAawN1AGsAaEONgE1AaEBTQFTAk0KUwFNEAABxw7UAawBbA82AYwBUwJNC1MBTRAAAccE1AHc
  355         CdQBrAFsBjYBVwg2AWcCTQJTAZoB/wGaAVMC/wRTAU0QAAHHBNQC/wHcB9QBrAFsBTYBGwH/CDYBZwFN
  356         A1MBmgH/ARoBUwL/BFMBTRAAAccE1AT/AdwF1AGsAWwENgFYAv8B9gc2AWcEUwGaAf8BGgFTAv8EUwFN
  357         EAABxwTUBv8B2wPUAawBbAQ2Af8B9gE2Af8BnwY2AWcEUwGaAf8BGgFTAv8EUwFNEAABxwTUBP8B9AXU
  358         AawBbAQ2AXkCNgFYAf8BWAU2AWcEUwGaAf8BGgFTAv8EUwFNEAABxwTUA/8H1AGsAWwINgEbAf8FNgFn
  359         BFMBmgH/ARoBUwL/BFMBTRAAAccE1AH/CdQBrAFsCTYB/wGfBDYBZwRTAXUBGgF6AVMCGgRTAU0QAAHH
  360         DtQBrAFsDTYBNwE2AWcOUwFNEAABxwGtDNQB2wGsAYYMNgI3ATYBhg5TAU0RAAGsAdUB2wjUAtsBrAHH
  361         AQABNgw3ATYBbAEAAU0CeglTAXoBTQFnEQABoQKsAbMH1AGzAqwCAAGhAzYHNwI2AVACAAHEAk0JUwFN
  362         AUwUAArHAaEFAAGGCWwBoQUAAYYIZwGMAaESAAFCAU0BPgcAAT4DAAEoAwABQAMAARADAAEBAQABAQUA
   349        AfsB/wEAAaQCoAEAA4ADAAH/AgAB/wMAAv8BAAH/AwAB/wEAAf8BAAL/AgAD/wMAAWwKNgE1AaEDAAHH
   350        C6wBoQMAAWcLTQGhEgABUAE2AjcCNgY3AjYBoQEAAqwC2wfVAdsB1AGsAaEBAAFMAU0CWQJTBlkBUwFN
   351        AaEQAAGhDjYBNQGhAawN1AGsAaEBTQFTAk0KUwFNEAABbA82AccO1AGsAYwBUwJNC1MBTRAAAWwGNgFX
   352        CDYBxwTUAdwJ1AGsAWcCTQJTAZoB/wGaAVMC/wRTAU0QAAFsBTYBGwH/CDYBxwTUAv8B3AfUAawBZwFN
   353        A1MBmgH/ARoBUwL/BFMBTRAAAWwENgFYAv8B9gc2AccE1AT/AdwF1AGsAWcEUwGaAf8BGgFTAv8EUwFN
   354        EAABbAQ2Af8B9gE2Af8BnwY2AccE1Ab/AdsD1AGsAWcEUwGaAf8BGgFTAv8EUwFNEAABbAQ2AXkCNgFY
   355        Af8BWAU2AccE1AT/AfQF1AGsAWcEUwGaAf8BGgFTAv8EUwFNEAABbAg2ARsB/wU2AccE1AP/B9QBrAFn
   356        BFMBmgH/ARoBUwL/BFMBTRAAAWwJNgH/AZ8ENgHHBNQB/wnUAawBZwRTAXUBGgF6AVMCGgRTAU0QAAFs
   357        DTYBNwE2AccO1AGsAWcOUwFNEAABhgw2AjcBNgHHAa0M1AHbAawBhg5TAU0RAAE2DDcBNgFsAQABrAHV
   358        AdsI1ALbAawBxwEAAU0CeglTAXoBTQFnEQABoQM2BzcCNgFQAgABoQKsAbMH1AGzAqwCAAHEAk0JUwFN
   359        AUwUAAGGCWwBoQUACscBoQUAAYYIZwGMAaESAAFCAU0BPgcAAT4DAAEoAwABQAMAARADAAEBAQABAQUA
  363360        AYAXAAP/AQABwAEBAcABAQHAAQECAAGAAQABgAEAAYBbAAGAAQABgAEAAYADAAGAAQEBgAEBAYABAQIA
  364361        AeABAwHgAQMB4AEDAgAL
  365362</value>
  366363  </data>
   364  <metadata name="updaterWoker.TrayLocation" type="System.Drawing.Point, System.Drawing, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a">
   365    <value>388, 41</value>
   366  </metadata>
  367367  <metadata name="ilSmallImgClient.TrayLocation" type="System.Drawing.Point, System.Drawing, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a">
  368368    <value>17, 50</value>
Note: See TracChangeset for help on using the changeset viewer.